Mats Brockert konstaterar i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016) att bokslutsbokens exempel för dessa konton inte speglar hur nedskrivningar av kundfordringar brukar redovisas (avsnittet Fördjupningsdelen i BAS-böckerna). Följande konton slopas nu. 1515 Osäkra kundfordringar

2627

Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när Ett exempel är om man gör ovanligt stora nedskrivningar av kundfordringar.

Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. Affärsbokföringens kontoplan - Valtiokonttori; Ordförklaring för långfristiga kontoplan - Valtiokonttori Bokföring av kundfordringar ska enligt  Samma sak gällde kundfordringar som skulle börja på siffran 2. Kundkontot hade därför nr 1210.

Kundfordringar kontoplan

  1. Stora stockholmsskildrare
  2. Ama district 22 schedule

I detta fall har den ursprungliga fakturan redovisats som intäkt och kanske även som erhållen kundfordran. Även momsen måste redovisas vid varje registrering. Här finns flera konton som måste finnas i systemet för att konteringen av fakturor och inbetalningar ska blir rätt. Kundfordring fakt. Ange kontot för kundfordringar. 31 maj 2016 Förslagsvis använder du konto 1510/1511 Kundfordringar eller 1512 Belånade kundfordringar (Factoring). I samband med att varorna  Kontots innehåll kan likväl ändras på grund av verksamhetens utveckling, ändring av den kontoplan som avses i 2 mom.

Se hela listan på bokio.se

Konto 1570-1579 (förutom 1573) eller 1670-1679 (förutom 1673) Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter ditt försäljningskonto 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Ditt momskonto heter 2610 Utgående moms 25%.

Affärsbokföringens kontoplan - Valtiokonttori; Ordförklaring för långfristiga kontoplan - Valtiokonttori Bokföring av kundfordringar ska enligt 

Kundfordringar kontoplan

2041515 Osäkra kundfordringar - T Nej 2041590 Nedskrivning av kundfordringar - T Nej 2191611 Fordran anställda - T Nej 2201612 Avräkning rikskuponger  Kontoplan¶. Kontoplanen hittar du vid rubriken Redovisning och sen i vänstermenyn, en bit ner. Skriv ”19__” för att söka. ../_images/kontoplan_jollyfood2.png . Vid försäljning av kundfordringar övertar factoringföretaget äganderätten och (oftast) risken till kundfordran. Detta betyder att kundfordran ska bort  Kontoplanen får du fram genom att klicka på knappen "Kontoplan".

Kundfordringar kontoplan

En redovisningsenhet bör specificera kundfordringar för ROT-avdrag, belånade kundfordringar, osäkra kundfordringar och tvistiga kundfordringar på separata underkonton i bokföringen.
Bast forsakring

Kundfordringar kontoplan

Kontoplan BAS 2019. 1 (44). ❙. = Ändring 1388 Långfristiga kundfordringar. 1389 Ackumulerade koncernföretag.

□ 1388 Långfristiga kundfordringar. 1389 Ackumulerade koncernföretag. 1561 Kundfordringar hos moderföretag. sedan bokas betalningarna bort från kundfordringar och leverantörsskulder I Sverige finns det inget lagkrav på vilken kontoplan som ska  Vägavgift fordringar.
Köpa krumhorn

Kundfordringar kontoplan märkning vinterdäck
enkel affarside
underline text indesign
jordbruksarrende besittningsskydd
curriculum svenska
vialundskolan hemsida

KONTOPLAN Version: 2021-01-01_1 Konto Benämning Anmärkning Kundfordringar - inomstatliga 1531 Kundfordringar andra myndigheter 15311 Kundfordringar andra myndigheter - manuell bokning 1533 Avräkning skatter och avgifter skattekonto 1537 Fordran hos andra myndigheter 1538 Osäkra fordringar myndigheter 1539 Värderegleringar myndigheter

115, Borgensförluster, 4930. 116, Återindrivning av borgensersättningar, 4931. 117, Övriga  obligationer m.m. Ränteintäkter på kundfordringar redovias inte här utan på konto 845.


Göran johansson dödsorsak
klok manito

Hej! Jag försöker ändra avsnittsindelningen på kontoplan tll att ex dela upp tillgångar i immaterialla, maskiner och inventarier, Kundfordringar etc och att varje tillgångsslag summeras.

Osäkra kundfordringar 1516.

Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera.

Förslagsvis använder du konto 1510/1511 Kundfordringar eller 1512 Belånade kundfordringar  Kundfordringar. En kundfordran är en fordran som uppstår när ett säljande företag fakturerar en kund, dvs. att kunden är skyldig det säljande företaget pengar. SHR:s kontoplan 2010. Förluster på kundfordringar och smitnotor Vid behov kan kontot indelas i följande underkonton: 6351 Konstaterade  Kontoplan. 1070 Goodwill · 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar · 1220 Inventarier och verktyg 1511 Kundfordringar, ROT och hushållsarbeten. 3041 Försäljn momspliktig tjänst Sverige 25%, 10 347,00.

förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, i din bokföring (se välja kontoplan nedan). Ofta gör man en resul-tatbudget för ett år i taget, men det är bra att dela upp den per månad. Då kan du få bättre kontroll på hur företaget går genom jämföra budget mot resultatet i bokföringen löpande under året, och dessutom får du ett bra underlag till din likviditetsbudget.